Trạm Y Tế Xã Hoàng An

 Trung tâm y tế Huyện Hiệp Hoà /  142

 •   TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG AN
 •  Địa chỉ: thôn An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
 •  Điện thoại:
 •  Giờ làm việc: 24/24H, 7 NGÀY/TUẦN
 •  Loại hình: Trạm y tế cấp xã, trạm xá
 •  Giấy phép: 0337/SYT-GPHĐ
 •  Ngày cấp: 08/03/2016
 •  Trực thuộc: SỞ Y TẾ BẮC GIANG
 •  Người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG AN

Y Tế

Trung tâm y tế là gì?

Trạm Y Tế Xã Hoàng An được lập ra để chữa trị hoặc làm địa điểm để cứu chữa những người bệnh và bị thương trong tình huống khẩn cấp cho sức khỏe công cộng hoặc thảm họa. (Các trung tâm y tế đôi khi còn được gọi là cơ sở chăm sóc tạm.)

Trạm Y Tế Xã Hoàng An ở đâu?

 • Địa chỉ: Thôn An Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • ✓ Xem bản đồ hướng dẫn đường đi nhanh nhất

Nhiệm vụ của TTYT?

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước thì vai trò là tuyến y tế là triển khai các hoạt động phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn cho người dân trên địa bàn.

Bản đồ

Danh sách Trung tâm y tế gần đây

Trạm Y Tế Xã Hoàng Lương

cách ~ 0.36 Km từ đây

Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Hoàng Thanh

cách ~ 2.12 Km từ đây

Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Hoàng Vân

cách ~ 2.44 Km từ đây

Thôn Lạc Yên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Thanh Vân

cách ~ 2.44 Km từ đây

Thôn Đồng Điểm, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đồng Tân

cách ~ 3.64 Km từ đây

Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Ngọc Sơn

cách ~ 3.68 Km từ đây

Thôn Sơn Giao, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đức Thắng

cách ~ 4.52 Km từ đây

Thôn Đức Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Việt Ngọc

cách ~ 4.59 Km từ đây

Thôn Dĩnh, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Thị Trấn Thắng

cách ~ 4.80 Km từ đây

Khu 3, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Thái Sơn

cách ~ 5.70 Km từ đây

Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Phúc Sơn

cách ~ 5.81 Km từ đây

Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Lam Cốt

cách ~ 6.45 Km từ đây

Thôn Chản, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Lương Phong

cách ~ 6.77 Km từ đây

Thôn Đông, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Ngọc Châu

cách ~ 6.87 Km từ đây

Thôn Quang Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Song Vân

cách ~ 7.20 Km từ đây

Thôn Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Ngọc Vân

cách ~ 7.40 Km từ đây

Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Thường Thắng

cách ~ 8.04 Km từ đây

Thôn Trong Làng, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Hòa Sơn

cách ~ 8.06 Km từ đây

Thôn Dậy, Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Danh Thắng

cách ~ 8.07 Km từ đây

Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đoan Bái

cách ~ 9.86 Km từ đây

Thôn Bái Thượng, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang