Bưu điện Kon Tum

Mạng lưới bưu điện Kon Tum, thông tin địa chỉ, số điện thoại, giờ làm việc bưu điện Kon Tum, tra cứu vận đơn vnpost theo dõi thời gian giao hàng, định vị bưu gửi. Bản đồ hướng dẫn tìm địa điểm gần bạn nhất

Bưu điện Đắk Hà

cách ~ 13.38 Km từ Huyện Đak Hà

Sô´ 212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Văn Lem

cách ~ 12.55 Km từ Huyện Đak Tô

Thôn Tê Hơ Ô, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Tô

cách ~ 3.82 Km từ Huyện Đak Tô

Sô´ 07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Chư H Reng

cách ~ 5.15 Km từ Thành Phố Kon Tum

Thôn Diêm Trung, Xã Chư HReng, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Mường Hoong

cách ~ 56.75 Km từ Huyện Đak Glêi

Thôn Đắk Rế, Xã Mường Hoong, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Trăm

cách ~ 16.00 Km từ Huyện Đak Tô

Thôn Đắk Trăm, Xã Đắk Trăm, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Tờ Kan

cách ~ 23.14 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Kon Hnông, Xã Đắk Tờ Kan, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Kon Tum

cách ~ 0.94 Km từ Thành Phố Kon Tum

Sô´ 339, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu cục văn phòng VP Bưu điện tỉnh Kon Tum

cách ~ 0.86 Km từ Thành Phố Kon Tum

Sô´ 70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Dục

cách ~ 12.62 Km từ Huyện Ngọc Hồi

Thôn Dục Nhày 1, Xã Đắk Dục, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Blà

cách ~ 3.59 Km từ Thành Phố Kon Tum

Thôn Kon Tu 2, Xã Đắk Blà, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Yêu

cách ~ 7.98 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Ba Tu 2, Xã Ngọk Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Tờ Lung

cách ~ 7.74 Km từ Huyện Kon Rẫy

Thôn 3, Xã Đắk Tờ Lùng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Bưu điện Tu Mơ Rông

cách ~ 11.90 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Bưu điện Đắk Ruồng

cách ~ 1.23 Km từ Huyện Kon Rẫy

Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Bưu cục văn phòng VP BĐH Tu Mơ Rông

cách ~ 11.90 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Rơ Ông

cách ~ 15.77 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Măng Lỡ, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Bưu cục văn phòng VP BĐH Ngọc Hồi

cách ~ 8.10 Km từ Huyện Ngọc Hồi

Sô´ 35, Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kon Rẫy

cách ~ 8.63 Km từ Huyện Kon Rẫy

Thôn 2, Thị trấn Đắk Rờ Ve, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Bưu điện Đắk Tô

cách ~ 3.82 Km từ Huyện Đak Tô

Sô´ 07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Hà Mòn

cách ~ 18.74 Km từ Huyện Đak Hà

Thôn 2, Xã Hà Mòn, Huyện Đắk Hà, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Sa Loong

cách ~ 13.65 Km từ Huyện Ngọc Hồi

Thôn Giang Lố 1, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Tem

cách ~ 28.11 Km từ Huyện Kon Plong

Thôn Điek Nốt A, Xã Ngọk Tem, Huyện Kon Plông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đăk La

cách ~ 18.91 Km từ Huyện Đak Hà

Thôn 1 A, Xã Đắk La, Huyện Đắk Hà, Kon Tum

Bưu điện Kon Tum

cách ~ 0.86 Km từ Thành Phố Kon Tum

Sô´ 70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đoàn Kết

cách ~ 5.68 Km từ Thành Phố Kon Tum

Thôn 6, Xã Đoàn Kết, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Réo

cách ~ 15.19 Km từ Huyện Đak Hà

Thôn Kon Rôn, Xã Ngọk Réo, Huyện Đắk Hà, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Linh

cách ~ 23.21 Km từ Huyện Đak Glêi

Thôn Cung Răng, Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Ui

cách ~ 4.56 Km từ Huyện Đak Hà

Thôn 1 A Đắk Ui, Xã Đắk Ui, Huyện Đắk Hà, Kon Tum

Bưu điện Phan Đình Phùng

cách ~ 0.56 Km từ Thành Phố Kon Tum

Sô´ 645, Đường Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đăk Glei

cách ~ 4.82 Km từ Huyện Đak Glêi

Sô´ 455, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Lây

cách ~ 101.14 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Đắk Kinh 1a, Xã Ngok Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk H Ring

cách ~ 8.74 Km từ Huyện Đak Hà

Thôn 12, Xã Đắk HRing, Huyện Đắk Hà, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Long

cách ~ 6.98 Km từ Huyện Kon Plong

Thôn Kon Leang 2, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Xú

cách ~ 6.88 Km từ Huyện Ngọc Hồi

Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Mar

cách ~ 11.61 Km từ Huyện Đak Hà

Thôn 3, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Ngọk Tụ

cách ~ 11.85 Km từ Huyện Đak Tô

Thôn Đắk Nu, Xã Ngọc Tụ, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Nhoong

cách ~ 7.41 Km từ Huyện Đak Glêi

Thôn Đắk Nhoong, Xã Đắk Nhoong, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

Bưu điện Trung Tín

cách ~ 3.77 Km từ Thành Phố Kon Tum

Sô´ 122, Đường Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu điện Ngọc Hồi

cách ~ 8.11 Km từ Huyện Ngọc Hồi

Sô´ 35, Đường Hùng vương, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Pờ Ê

cách ~ 27.15 Km từ Huyện Kon Plong

Thôn Vi Klâng 1, Xã Pờ Ê, Huyện Kon Plông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Kôi

cách ~ 20.34 Km từ Huyện Kon Rẫy

Thôn 10, Xã Đắk Kôi, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Pô Kô

cách ~ 2.66 Km từ Huyện Đak Tô

Thôn Kon Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu cục văn phòng VP TTKTVC Kon Tum

cách ~ 0.96 Km từ Thành Phố Kon Tum

Sô´ 339, Đường Trần Phú, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Hiếu

cách ~ 15.41 Km từ Huyện Kon Plong

Thôn Kon Plong, Xã Hiếu, Huyện Kon Plông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Tân Cảnh

cách ~ 5.86 Km từ Huyện Đak Tô

Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Sao

cách ~ 17.61 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Đắk Giá, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Đắk Kan

cách ~ 13.78 Km từ Huyện Ngọc Hồi

Thôn Ngọc Tặng, Xã Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đăk Tô

cách ~ 3.82 Km từ Huyện Đak Tô

Sô´ 07, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bưu điện văn hóa xã Tê Xăng

cách ~ 5.83 Km từ Huyện Tu Mơ Rông

Thôn Tân Ba 1, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum