Trung tâm y tế An Giang

Danh sách các trung tâm y tế, Trạm y tế An Giang .Địa chỉ, Hotline, số điện thoại đường dây nóng của các TTYT An Giang

Trạm Y Tế Thị Trấn Chi Lăng

cách ~ 20.65 Km từ Huyện Tịnh Biên

Khóm 2, Thị Trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Trạm Y Tế Xã Núi Tô

cách ~ 24.83 Km từ Huyện Tri Tôn

Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Phú Long

cách ~ 9.63 Km từ Huyện Phú Tân

Ấp Phú Đông, Xã Phú Long, Huyện Phú Tân, An Giang

Trạm Y Tế Xã An Thạnh Trung

cách ~ 5.07 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Xã Vĩnh Lợi

cách ~ 6.12 Km từ Huyện Châu Thành

Ấp Hòa Lợi 2, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Châu Thành, An Giang

Trạm Y Tế Xã Vĩnh Trạch

cách ~ 10.17 Km từ Huyện Thoại Sơn

Ấp Trung Bình Tiến, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Định Mỹ

cách ~ 6.33 Km từ Huyện Thoại Sơn

Ấp Phú Hữu, Xã Định Mỹ, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Đào Hữu Cảnh

cách ~ 16.25 Km từ Huyện Châu Phú

Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Mỹ Hội Đông

cách ~ 18.28 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp Mỹ Hội, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Xã Khánh An

cách ~ 11.18 Km từ Huyện An Phú

Ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Vọng Thê

cách ~ 15.49 Km từ Huyện Thoại Sơn

Ấp Tân Vọng, Xã Vọng Thê, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Hòa Bình Thạnh

cách ~ 10.10 Km từ Huyện Châu Thành

Ấp Hòa Thạnh, Xã Hòa Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, An Giang

Trạm Y Tế Xã Nhơn Mỹ

cách ~ 10.20 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp Mỹ Thuận, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Xã Tân Trung

cách ~ 12.45 Km từ Huyện Phú Tân

Ấp Tânthạnh, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

Trạm Y Tế Thị Trấn Tri Tôn

cách ~ 23.07 Km từ Huyện Tri Tôn

Khóm 1, Thị Trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Bình Mỹ

cách ~ 16.06 Km từ Huyện Châu Phú

Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Ô Long Vĩ

cách ~ 10.21 Km từ Huyện Châu Phú

Ấp Long An, Xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Tà Đảnh

cách ~ 25.58 Km từ Huyện Tri Tôn

Ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Vĩnh Thành

cách ~ 14.61 Km từ Huyện Châu Thành

Ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang

Trạm Y Tế Xã Phú Hữu

cách ~ 22.94 Km từ Huyện An Phú

Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hữu, Huyện An Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Long An

cách ~ 43.04 Km từ Thị Xã Tân Châu

Tổ 24, Ấp Long Hiệp, Xã Long An, Thị Xã Tân Châu, An Giang

Trạm Y Tế Thị Trấn Mỹ Luông

cách ~ 5.03 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp Mỹ Hòa, Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Xã Vĩnh Lộc

cách ~ 10.69 Km từ Huyện An Phú

Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Hội An

cách ~ 7.96 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp Thị, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Xã Vĩnh Hậu

cách ~ 13.33 Km từ Huyện An Phú

Ấp Vĩnh Lịnh, Xã Vĩnh Hậu, Huyện An Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Núi Voi

cách ~ 6.42 Km từ Huyện Tịnh Biên

Ấp Mỹ Á, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Trạm Y Tế Phường Vĩnh Ngươn

cách ~ 4.38 Km từ Thành Phố Châu Đốc

Tổ 6, Ấp Vĩnh Tân, Phường Vĩnh Ngươn, Thành Phố Châu Đốc, An Giang

Trạm Y Tế Thị Trấn Cái Dầu

cách ~ 7.72 Km từ Huyện Châu Phú

Ấp Vĩnh Tiến, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Kiến Thành

cách ~ 8.31 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp Kiến Thuận 2, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Phường Long Hưng

cách ~ 5.60 Km từ Thị Xã Tân Châu

Khóm Long Thạnh C, Phường Long Hưng, Thị Xã Tân Châu, An Giang

Trạm Y Tế Xã Long Hòa

cách ~ 9.63 Km từ Huyện Phú Tân

Ấp Long Hòa 1, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, An Giang

Trạm Y Tế Xã Đa Phước

cách ~ 13.74 Km từ Huyện An Phú

Ấp Hà Bao, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Phú Lộc

cách ~ 5.00 Km từ Thị Xã Tân Châu

Tổ 13, Ấp Phú Yên, Xã Phú Lộc, Thị Xã Tân Châu, An Giang

Trạm Y Tế Xã Châu Phong

cách ~ 10.38 Km từ Thị Xã Tân Châu

Tổ 3, Ấp Vĩnh Tường 1, Xã Châu Phong, Thị Xã Tân Châu, An Giang

Trạm Y Tế Thị Trấn Phú Hòa

cách ~ 15.00 Km từ Huyện Thoại Sơn

Ấp Phú An, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Bình Phước Xuân

cách ~ 7.96 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp Bình Trung, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Phường Long Sơn

cách ~ 8.38 Km từ Thị Xã Tân Châu

Tổ 17, Khóm Long Thạnh 1, Phường Long Sơn, Thị Xã Tân Châu, An Giang

Trạm Y Tế Xã Cô Tô

cách ~ 29.78 Km từ Huyện Tri Tôn

Ấp Sóc Triết, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, An Giang

Trạm Y Tế Xã Long Giang

cách ~ 3.09 Km từ Huyện Chợ Mới

Ấp Long Phú, Xã Long Giang, Huyện Chợ Mới, An Giang

Trạm Y Tế Phường Châu Phú A

cách ~ 0.43 Km từ Thành Phố Châu Đốc

Số 176 Thủ Khoa Nghĩa, Phường Châu Phú A, Thành Phố Châu Đốc, An Giang

Trạm Y Tế Xã Tân Lập

cách ~ 20.57 Km từ Huyện Tịnh Biên

Ấp Tân Thành, Xã Tân Lập, Huyện Tịnh Biên, An Giang

Trạm Y Tế Xã Cần Đăng

cách ~ 5.23 Km từ Huyện Châu Thành

Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, An Giang

Trạm Y Tế Xã Mỹ Đức

cách ~ 10.44 Km từ Huyện Châu Phú

Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Bình Thạnh

cách ~ 11.93 Km từ Huyện Châu Thành

Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Châu Thành, An Giang

Trạm Y Tế Phường Mỹ Phước

cách ~ 2.89 Km từ Thành Phố Long Xuyên

Số 78 Nguyễn Tất Thành, Phường Mỹ Phước, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

Trạm Y Tế Xã Mỹ Phú

cách ~ 8.78 Km từ Huyện Châu Phú

Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, An Giang

Trạm Y Tế Xã Mỹ Hòa Hưng

cách ~ 4.57 Km từ Thành Phố Long Xuyên

Tổ 22, Ấp Mỹ Khánh, Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

Trạm Y Tế Xã Mỹ Phú Đông

cách ~ 41.03 Km từ Huyện Thoại Sơn

Ấp Tân Mỹ, Xã Mỹ Phú Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Trạm Y Tế Phường Bình Khánh

cách ~ 3.18 Km từ Thành Phố Long Xuyên

Tổ 23, Khóm Bình Khánh 7, Phường Bình Khánh, Thành Phố Long Xuyên, An Giang

Trạm Y Tế Xã Vĩnh An

cách ~ 10.65 Km từ Huyện Châu Thành

Ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh An, Huyện Châu Thành, An Giang