Trung tâm y tế Bắc Giang

Danh sách các trung tâm y tế, Trạm y tế Bắc Giang .Địa chỉ, Hotline, số điện thoại đường dây nóng của các TTYT Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Phong Minh

cách ~ 10.66 Km từ Huyện Lục Ngạn

Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Trạm Y Tế Phường Xương Giang

cách ~ 28.57 Km từ Thành Phố Bắc Giang

Tổ Dân Phố Thành Non, Phường Xương Giang, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đồng Vương

cách ~ 43.08 Km từ Huyện Yên Thế

Bản La Xa, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Hưng

cách ~ 9.73 Km từ Huyện Lạng Giang

Thôn Bến Phà, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Trí Yên

cách ~ 8.05 Km từ Huyện Yên Dũng

Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Bình Sơn

cách ~ 18.24 Km từ Huyện Lục Nam

Thôn Làng, Xã Bình Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Hoàng Ninh

cách ~ 3.05 Km từ Huyện Việt Yên

Thôn Hoàng Mai 1, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Vân Sơn

cách ~ 9.46 Km từ Huyện Sơn Động

Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Tân Tiến

cách ~ 26.26 Km từ Thành Phố Bắc Giang

Thôn Trước, Xã Tân Tiến, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đồng Phúc

cách ~ 6.48 Km từ Huyện Yên Dũng

Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Tân Hiệp

cách ~ 29.37 Km từ Huyện Yên Thế

Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Song Vân

cách ~ 130.27 Km từ Huyện Tân Yên

Thôn Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Tư Mại

cách ~ 3.51 Km từ Huyện Yên Dũng

Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Tuấn Đạo

cách ~ 18.60 Km từ Huyện Sơn Động

Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Trạm Y Tế Thị Trấn Vôi

cách ~ 0.40 Km từ Huyện Lạng Giang

Khu 2, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Giáo Liêm

cách ~ 10.87 Km từ Huyện Sơn Động

Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Trạm Y Tế Phường Trần Nguyên Hãn

cách ~ 26.79 Km từ Thành Phố Bắc Giang

Số 03, Đường Trần Đăng Tuyền, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Mai Đình

cách ~ 13.26 Km từ Huyện Hiệp Hoà

Thôn Đông Trước, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Hoàng An

cách ~ 4.63 Km từ Huyện Hiệp Hoà

Thôn An Cập, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Lục Sơn

cách ~ 21.15 Km từ Huyện Lục Nam

Thôn Thọ Sơn, Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã An Dương

cách ~ 130.76 Km từ Huyện Tân Yên

Thôn Đồng Ván, Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Nội Hoàng

cách ~ 9.17 Km từ Huyện Yên Dũng

Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Tam Dị

cách ~ 5.88 Km từ Huyện Lục Nam

Thôn Thanh Giã, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Cương Sơn

cách ~ 1.32 Km từ Huyện Lục Nam

Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Hương Lâm

cách ~ 9.98 Km từ Huyện Hiệp Hoà

Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đức Giang

cách ~ 6.48 Km từ Huyện Yên Dũng

Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Trạm Y Tế Phường Trần Phú

cách ~ 25.87 Km từ Thành Phố Bắc Giang

Ngõ 50, Đường Á Lữ, Phường Trần Phú, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Quang Thịnh

cách ~ 9.12 Km từ Huyện Lạng Giang

Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đồng Tân

cách ~ 6.98 Km từ Huyện Hiệp Hoà

Xã Đồng Tân, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Sông Khê

cách ~ 23.33 Km từ Thành Phố Bắc Giang

Thôn Song Khê, Xã Song Khê, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Quang Minh

cách ~ 7.48 Km từ Huyện Hiệp Hoà

Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Hồng Kỳ

cách ~ 28.16 Km từ Huyện Yên Thế

Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Thắng Cương

cách ~ 6.76 Km từ Huyện Yên Dũng

Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đan Hội

cách ~ 9.84 Km từ Huyện Lục Nam

Thôn Húi, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã An Bá

cách ~ 1.81 Km từ Huyện Sơn Động

Xã An Bá, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Dương Hưu

cách ~ 30.20 Km từ Huyện Sơn Động

Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Quang Tiến

cách ~ 125.89 Km từ Huyện Tân Yên

Xóm Cầu Trấn, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Thanh Luận

cách ~ 15.85 Km từ Huyện Sơn Động

Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Trạm Y Tế Phường Ngô Quyền

cách ~ 27.22 Km từ Thành Phố Bắc Giang

Số 121, Đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Ngọc Châu

cách ~ 130.52 Km từ Huyện Tân Yên

Thôn Quang Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Quỳnh Sơn

cách ~ 6.39 Km từ Huyện Yên Dũng

Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Đèo Gia

cách ~ 13.28 Km từ Huyện Lục Ngạn

Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Thanh Vân

cách ~ 5.62 Km từ Huyện Hiệp Hoà

Thôn Đồng Điểm, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trạm Y Tế Phường Hoàng Văn Thụ

cách ~ 26.67 Km từ Thành Phố Bắc Giang

Số 83, Đường Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Chu Điện

cách ~ 6.39 Km từ Huyện Lục Nam

Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Tuấn Mậu

cách ~ 20.16 Km từ Huyện Sơn Động

Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Tân Sỏi

cách ~ 27.73 Km từ Huyện Yên Thế

Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Xuân Lương

cách ~ 31.07 Km từ Huyện Lạng Giang

Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Gáp Sơn

cách ~ 6.51 Km từ Huyện Lục Ngạn

Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Trạm Y Tế Xã Nghĩa Phương

cách ~ 6.06 Km từ Huyện Lục Nam

Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang